Tag Archives: עורך דין מקרקעין

מהו בדיוק היטל השבחה

מושגים שונים נחשפים בפני אלו שפונים אל שירותיו של עורך דין מקרקעין. חשוב לזכור שעורך דין כזה יכול לסייע בצורה מגוונת ביותר ולא רק בעת שצריך לכתוב חוזה מכירת דירה למשל. לכן גם לגבי הרצון לקבל פטור מהיטל השבחה אנו רואים כיצד רבים אם אלו שמבינים את ערכו של איש מקצוע מוסמך ומנוסה כל כך.

 נראה כי יש עוד רבים שאינם יודעים בדיוק מהו היטל השבחה במדינת ישראל. אין ספק שכל מי שאין לו נגיעה לעסקת נדל”ן מסוימת או לנכס כלשהו שבבעלותו, לא ממש אמור לדעת מהו היטל כזה וכיצד מקבלים היטל מפטור השבחה. אך יש רבים אחרים שמבקשים הסבר לגבי מושג זה מאותו עורך דין מקרקעין אליו הם פונים.

 לגבי מדינת ישראל, הרי שהעניין של היטל השבחה מציג תשלום שהינו חובה. תשלום זה נדרש מבעל המקרקעין (או מחוכר מסוים שעושה זאת לטווח זמן ארוך). התשלום מוגש מטעמה של ועדה מקומית שאישרה תוכנית מסוימת שתרמה רבות לעליית השווי של הנכס. כך, יהיו כאלו שיפנו אל עורך דין מקרקעין כדי להשיג פטור מהיטל השבחה כזה.