Tag Archives: סדנת בישול הודי

סדנת בישול היא לעתים גם פעילות גיבוש

המגוון גדול של סדנאות בישול בכל רחבי ישראל מציג גם חידושים מעניינים מעת לעת. בעולם שבו אנו רואים עד כמה ימי גיבוש הם דבר שמעניין לא מעט גופים מסחריים ומוסדות, הרי שאנו יכולים לזהות את הקשר הדי טבעי בין סדנת בישול לבין פעילות גיבוש. מדובר בקשר שנוצר בשל פעילות משותפת אותה יכולים לבצע המשתתפים תוך כדי משימת בישול.

אם ניקח קבוצה מסוימת ונבקש ממנה לעבוד על תפריט כלשהו במסגרת של סדנת בישול בחיפה או סדנת בישול הודי למשל, הרי שנראה עד כמה אנו מכניסים מספר אנשים לאתגר משותף שיציג תוצאות מעניינות. בל נשכח כי עבודתו של אדם בודד אינה דומה לעבודה בצוות, ולכן פעילות גיבוש כזו היא לא פחות מאשר מרתקת.

עמידה בזמנים, שיתוף פעולה בסידור המנה, חלוקה בעבודה לגבי הכנת המרכיבים השונים, ועוד שלבים אחרים מראים כיצד סדנאות בישול בצפון יכולות להיות מרתקות יותר אם מבצעים משימות בישול ביחד. החיוכים והסיפוק בסיום כל משימה כזו יהיו גדולים וימחישו שלא כל סדנת בישול בצפון היא דבר שגרתי.