Tag Archives: מוצרים לרכב

האם יש הנחות קבוצתיות לרוכשים מוצרים לרכב

בשנים האחרונות אנו רואים כיצד יותר ויותר משווקים מציעים הנחה קבוצתית על מוצרים שונים. לכן נשאלת השאלה האם גם לגבי מוצרים לרכב אנו יכולים ליהנות היום מהנחה קבוצתית? בין אם מדובר על אתר אינטרנט ובין אם מדובר על חנות מוחשית של אביזרי רכב, הרי שכל משווק ישמח לכמות גדולה יותר של לקוחות.

לעתים אנו רואים כיצד צורת שיווק של הנחה קבוצתית מוצעת ע”י משווק מסוים כדי להבטיח לעצמו כמות גדולה של קונים. אך גם אם משווק של אביזרים לרכב שמציע דיבורית לרכב, עץ ריח, ועוד מוצרים חשובים אחרים, לא מפרסם מבצע כזה, הרי שעדיין אם באים כקבוצה יש סיכוי לקבל הנחה במידה מסוימת.

הדבר החשוב ביותר הוא להיות ערני למבצעים כאלו אצל משווקי אביזרי רכב. בין אם הם עדיין לא נכנסו לתמונה בסוג כזה של שיטת שיווק ובין אם הם פתוחים לכך קצת פחות לעתים, הרי שזה לא יהיה מפתיע שניתן יהיה להשיג הנחה קבוצתית על דיבורית לרכב למשל, ממשווק שמזהה כיצד כעשרים איש רוצים את אותו המוצר בבת אחת.